ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕਨੇਡੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ

Proud moment for every Sikh! Sri Guru Granth Sahib Ji’s arrival in Canadian Parliament for Akhand Path for Vaisakhi.