ਜੇ ਇਰਾਦੇ ਮਜਬੂਤ ਹੋਣ ਤੇ ਅਪੰਗਤਾ ਕੋਈ ਰੋੜਾ ਨਹੀਂ

ਬਾਹਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੰਮੂ ਦਾ ਚੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਕੇਟਿੰਗ ਦਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਖਿਡਾਰੀ

He won a bronze medal in the 7th All India Roller Skating Championship and aspires to represent the nation at an international level.

“I have learned to balance myself when on quads. Earlier, I used to play football but after the accident I switched to skating. My father and my elder sister are source of my encouragement and help me with the game,”

Chandeep said, who studies in class 12th in Banyan International School, Jammu. He believes that his hardwork and determination can turn the fortune in his favour

He inspires the youth and the entire community. His spirit to excel has made him won our hearts!

~ Source: Daily Ajit