ਕਲਗੀਧਰ ਟ੍ਰਸਟ – ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ (ਹਿ.ਪ੍ਰ.) ਵੱਲੋਂ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਤੂਆਣੇਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ੧੦ਵੀਂ, ੧੨ਵੀਂ ਪਾਸ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਚਾਹਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਬੀ.ਏ./ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ./ਬੀ.ਐਡ./ ਬੀ.ਏ.ਅਧਿਆਤਮਕ ਸੰਗੀਤ/ਐਮ.ਏ./ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ (B.A., B.Sc., B.Ed, B.A. Divine Music, M.A., Non Teaching) ੧੨ਵੀਂ ਪਾਸ […]

ਕਲਗੀਧਰ ਟ੍ਰਸਟ – ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ (ਹਿ.ਪ੍ਰ.) ਵੱਲੋਂ

ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਤੂਆਣੇਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ

੧੦ਵੀਂ, ੧੨ਵੀਂ ਪਾਸ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ

ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ

ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਬਣਨ
ਦੀਆਂ ਚਾਹਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ

ਬੀ.ਏ./ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ./ਬੀ.ਐਡ./
ਬੀ.ਏ.ਅਧਿਆਤਮਕ ਸੰਗੀਤ/ਐਮ.ਏ./ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ

(B.A., B.Sc., B.Ed, B.A. Divine Music, M.A., Non Teaching)

੧੨ਵੀਂ ਪਾਸ ਲਈ ਸਮਾਂ ੪ ਸਾਲ ਅਤੇ ੧੦ਵੀਂ ਪਾਸ ਲਈ ਸਮਾਂ ੬ ਸਾਲ।
ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਤਨਖਾਹ ਰੂ. ੧੦,੦੦੦ ਤੋਂ ੨੫,੦੦੦ ਹਜਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ।
ਬੀ.ਏ. / ਐਮ.ਏ ਪਾਸ ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਫਾਰਮ www.BaruSahib.org/assets/ETT.pdf ਤੋਂ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: ਅਕਾਲ ਪੇਂਡੂ ਨਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਸੰਸਥਾ, ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼

98164-00638/39/40, 98164-00646 | E-mail: airwe@barusahib.org