ਫਿਰਿ ਬਾਬਾ ਗਿਆ ਬਗਦਾਦ ਨੋ ਬਾਹਰ ਜਾਇ ਕੀਆ ਅਸਥਾਨਾ|| ਇਕ ਬਾਬਾ ਅਕਾਲ ਰੂਪੁ ਦੂਜਾ ਰਬਾਬੀ ਮਰਦਾਨਾ|| “From Mecca, Baba went to Baghdad and stayed outside the city. There was the Baba himself, the form of Timeless, and secondly there was his companion Mardana, the Rabaab player.” Guru Nanak Dev Ji arrived in the outskirts of […]

ਫਿਰਿ ਬਾਬਾ ਗਿਆ ਬਗਦਾਦ ਨੋ ਬਾਹਰ ਜਾਇ ਕੀਆ ਅਸਥਾਨਾ||
ਇਕ ਬਾਬਾ ਅਕਾਲ ਰੂਪੁ ਦੂਜਾ ਰਬਾਬੀ ਮਰਦਾਨਾ||

“From Mecca, Baba went to Baghdad and stayed outside the city. There was the Baba himself, the form of Timeless, and secondly there was his companion Mardana, the Rabaab player.”

Guru Nanak Dev Ji arrived in the outskirts of the city of Baghdad in Iraq. He sung the shabad with Bhai Mardana Ji:

ਪਾਤਾਲਾ ਪਾਤਾਲ ਲਖ ਆਗਾਸਾ ਆਗਾਸ ||
pataalaa pataal lakh aagaasaa aagaas.
“There are worlds upon worlds and many hundreds of thousands of them and hundreds of thousands of skies.”
(Japji Sahib, ang 5)

Some onlookers heard and went to Pir Dastgeer and told him, “There is a holy man come with a white turban, he is transfixing the local people with his music. He is singing that there are are not only 7 under worlds and 7 skies, there are in fact hundreds of thousands.”

The Peer became enraged and said, “This is the worst kind of kaafir (non-believer). He comes to our Islamic land and questions our Quran. Get the people to stone him to death!”

The group gathered a crowd of people in the city armed with stones to kill Guru NanakDev Ji.

Bhai Mardana said to Guru Nanak Ji, “They are bringing big stones to come and kill you.” Guru Nanak Dev smiled and said, “Mardana, if truth never dies, then those that speak the truth never die also.”

ਦਿਤੀ ਬਾਂਗਿ ਨਿਵਾਜਿ ਕਰਿ ਸੁੰਨ ਸਮਾਨਿ ਹੋਆ ਜਹਾਨਾ||ਸੁੰਨ ਮੁੰਨਿ ਨਗਰੀ ਭਈ ਦੇਖਿ ਫਰਿ ਭਇਆ ਹੈਰਾਨਾ||
“The Baba gave his version of the call of prayer, listening to which the whole world went into absolute silence. The whole city became quiet and Lo! to behold it, the Peer (of the town) also got wonderstruck.”

As they attempted to throw their stones, they grew stiff and couldn’t move.

The Peer heard what had happened and came to investigate. He said to Guru NanakDev Ji, “What are you talking about, hundreds of thousands skies and worlds?”Guru sahib asked, “How many do you say?” The Peer said, “There are 7 skies and 7 under-worlds.” Guru sahib said, “Have you seen these 14?” He replied, “I have seen 14.” Guru Nanak Dev Ji said, “I’ve seen hundreds of thousands.” The Peer said, “Can you show me?” Guru Sahib replied, “Sure.”

The Peer was asked to look in to Guru Sahib’s eyes, and was shocked with what he saw. Before he went any further he became scared and said to Guru Ji, “Here is my son! You can show him instead as my health is not to good…” Guru Sahib said to the son, “Are you ready?” He anxiously said “Yes.” Within an instant he left his body and a few seconds later returned.

His father said, “What happened?… What did you see?” He was very shaken and wasn’t speaking properly. Then son explained, “I saw millions of worlds and millions of skies, everywhere we went they rejoiced and were overjoyed becauseGuru Nanak had arrived. They all bowed down to Guru Sahib and came begging to him…”

ਕੋਟਿ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਕੋ ਠਾਕੁਰੁ ਸੁਆਮੀ ਸਰਬ ਜੀਆ ਕਾ ਦਾਤਾ ਰੇ ||
“The Lord and Master of millions of universes; He is the Giver of all beings.”
(Sorat(h) M:5, 612)

The son went on to say, “I believe Guru Nanak is Khuda (God) himself.”

Guru Nanak Dev Ji even brought some karhah parshaad for Peer Dastgeer from the another world. Seeing and hearing this all, Peer Dastgeer fell at the feet of Guru Nanak Dev Ji.

ਪੁਛੇ ਫਰਿ ਤਕਰਾਰ ਕਰਿ ਏਹ ਫਕੀਰ ਵਡਾ ਅਤਾਈ||
ਏਥੇ ਵਿਚਿ ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਵਡੀ ਕਰਾਮਾਤਿ ਦਿਖਲਾਈ||
ਪਾਤਾਲਾ ਆਕਾਸ ਲਖ ਓੜਕਿ ਭਾਲੀ ਖਬਰੁ ਸੁਣਾਈ||
ਫੇਰਿ ਦੁਰਾਇਣ ਦਸਤਗੀਰ ਅਸੀ ਭਿ ਵੇਖਾਂ ਜੋ ਤੁਹਿ ਪਾਈ||
ਨਾਲਿ ਲੀਤਾ ਬੇਟਾ ਫਰਿ ਦਾ ਅਖੀ ਮੀਟਿ ਗਇਆ ਹਾਵਾਈ||
ਲਖ ਅਕਾਸ ਪਤਾਲ ਲਖ ਅਖਿ ਫੁਰਕ ਵਿਚਿ ਸਭਿ ਦਿਖਲਾਈ||
ਭਰਿ ਕਚਕੌਲ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਦਾ ਧੁਰੋ ਪਤਾਲੋ ਲਈ ਕੜਾਈ||
ਜਾਹਰ ਕਲਾ ਨ ਛਪੈ ਛਪਾਈ ||੩੬||

“The Peer debated and came to know that this Fakeer (Guru Nanak) is much more powerful. Here in Baghdad he has shown a great miracle. Meanwhile he (Guru Nanak) talked about countless netherworlds and skies. Peer Dastgeer asked (the Guru) to show him whatever he had seen. Guru Nanak Dev taking along with him the son of the Peer, melted into thin air. And in a wink of eye visualized him the upper and lower worlds. From the nether world he brought a bowl full of Prashaad and handed it over to Peer.

This manifest power (of the Guru) cannot be made to hide.(36)”
(Bhai Gurdaas Ji: Vaar 1, Pauri 36)