ਪਿੰਨ ਆਰਟ ਰਾਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ|- ਆਰਟਿਸਟ ਯਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ